Kundcase | Osby Bostäder
LogoKundtidningHemsida

Osby Bostäder

Bostadsföretag har ett ständigt behov av att kommunicera både internt och externt. Befintliga hyresgäster behöver kontinuerlig information samtidigt som det gäller att antalet tomma lägenheter är minsta möjliga.


Vi har gjort OsbyBostäders logotype och nya grafiska profil. Ett övergripande koncept och plattform för all exponering och kommunikation.

Fyra gånger om året så producerar vi också en kundtidning för Osby Bostäder som delas ut till samtliga hyresgäster. Ett perfekt sätt att få med allt sånt som är viktigt att föra vidare. Men också för att behålla och utveckla en bra relation.