Osby Bostäder
LogoTidningHemsida

Osby Bostäder

Bostadsföretag har ett ständigt behov av att kommunicera både internt och externt. Befintliga hyresgäster behöver kontinuerlig information samtidigt som det gäller att antalet tomma lägenheter är minsta möjliga.


Vårt uppdrag är brett och inkluderar all kommunikation, fysisk som digital. Hemsidan är ett av våra projekt som vänder sig till både befintliga och kommande hyresgäster. Kika gärna in på www.osbybostader.se

Fyra gånger om året så producerar vi en kundtidning som delas ut till samtliga hyresgäster. Ett perfekt sätt att få med allt sånt som är viktigt att föra vidare. Men också för att behålla och utveckla en bra relation.

Vi har också gjort OsbyBostäders nya grafiska profil. Ett övergripande koncept och plattform för all exponering och kommunikation.