Vi hjälper dig skapa engagerande nyhetsbrev för bättre marknadsföring

Vi får alla en mängd nyhetsbrev dagligen. När du får brev som inte är relevanta, så har du rätt att bli irriterad. Men de nyhetsbrev som landar rätt, är effektiva.

Nyhetsbrev är ofta en viktig strategisk del i din digitala strategi. Det är här du får ut ditt värdeskapande innehåll till nära kunder eller prospekts. Det är här du genererar besöken till din hemsida och därmed också kan fånga upp intresse och leads. Men allt hänger på att det du förmedlar eller erbjuder är relevant och intressant.

Så lägg tid på vilka du har med som mottagare. Ju närmare du kommer dem, desto större engagemang skapar du. Allt hänger på engagemang.

Vill du kolla upp möjligheterna med användande av nyhetsbrev för bättre marknadsföring? Vi hjälper dig skapa engagerande nyhetsbrev!