Digital strategi

Effekten når du med en genomtänkt strategi. Då får du både frekvens och kontinuitet samtidigt som du har ett fundament som håller ihop hemsidan med övriga kanaler som nyhetsbrev och sociala medier. En strategi hjälper dig med fördelning av ansvar och rutiner. Men allt hänger på att göra rätt saker, där kan vi ge dig tips om ett nytt drag.

En digital strategi inkluderar vilka kanaler du har och hur de ska användas. Men här finns också ett syfte och ett mål. Det ger dig möjlighet att skruva på strategin för att i andra änden se resultat.